Järn & Metallskrot

Vi Hämtar ditt skrot

Vi hämtar ditt skrot

Nyléns  utför hämtningar av skrot med egna fordon. Vi har en egen transportorganisation, utbyggd containerservice och kranbilar.

Skrot

Vi tar emot alla möjliga sorters järn och metallskrot t.ex. balk, plåt, jordbruksredskap, taggtråd, maskiner, diskbänkar, tomfat, kabel, elmotorer etc Vad vi inte vill ha Plast, trä, gummi, sopor, oljor/vätskor, radioaktivt skrot, explosionsfarligt material, kylskåp frysar, hälso- och miljöfarliga kemiska produkter, ex oljor och vätskor.

Att tänka på

Har du större föremål kan du själv skära ner dessa till lastbara enheter eller få det utfört av Nyléns mot en mindre kostnad. Tankar och cisterner ska vara fria från vätskor. Manluckan borttagen eller saneringsintyg ska medfölja tanken. Skrotet måste ligga så vi kommer intill med tung lastbil.

Boka hämtning: 0243-231051

Du kan lämna ditt skrot

Vi tar emot

Vi tar emot alla möjliga sorters järn och metallskrot tex. balk, plåt, jordbruksredskap, taggtråd, maskiner, diskbänkar, tomfat, elmotorer, etc. OBS!

Vi tar ej emot bilar, plast, trä, gummi, sopor, oljor/vätskor, radioaktivt skrot, explosionsfarligt material, kylskåp frysar, hälso- och miljöfarliga kemiska produkter, ex oljor och vätskor.

Så här lämnar du ditt skrot

När du anländer till oss börja med att köra upp på vågplattan för vägning.Personall klassar sedan skrotet och anvisar plats för lossning. Lossning av skrot. Följesedel/avräkning lämnas ut.

Metallboden

Vår metallåtervinning tar emot metallskrot som koppar, mässing, rostfritt och aluminium. Metallerna sorteras och vägs. Våguppgifter lämnas till kund. Välkommen till metallboden!

Avisera lämning: 0243-231051

Hjälpreda vid lastning

Information rörande lastning av skrot.

För att hjälpa oss i vårt arbete med sorteringen av skrotet så vill vi att ni läser genom informationen innan ni börjar påbörjar leveransen av skrotet.

Containern, flaket eller skrothögen får innehålla följande:
 • Lantbruksredskap (så fria från gummi och trä som möjligt) t.ex. plogar och harvar mm
 • Plåt & Järn rester från produktion eller liknande.
 • Oljefat tömda (tömningsförsäkran)
 • Olje- eller dieseltankar tomma med tömningsförsäkran och manluckan bortskruvad
 • Bilplåt & Bildelar tömda på vätskor
 • Motorer tömda på oljor
 • Takplåt och byggnadsplåt
 • Maskiner tömda på vätskor
 • Armeringsjärn
 • Mässing, Koppar, Rostfritt, Aluminium, Kabel, Elmotorer samt övrig metall läggs helst i separata behållare i containern. eller i en separat hög (kranbilhämtning). Detta för att underlätta vid sortering och invägning av skrotet
Följande får inte vara med i containern, flaket eller skrothögen.
 • Bil och lastbilsbatterier (blybatterier) får inte läggas i skrothögen eller i containern/flaket, utan ska insamlas i särskilda batteriboxar eller rostfria containers på ett sätt som följer lagar och förordningar vid transport av farligt avfall
 • Däck
 • Miljöfarligt avfall (t.ex. Lysrör mm)
 • Kyl och frysskåp
 • Ej tömda fat och tankar
 • Trä
 • Isolering
 • Plast & Gummi
 • Hushållssopor
 • Möbler, Tapeter & Mattor
 • Glas, Kakel & Klinkers
 • Radioaktiva ämnen
 • Explosionsfarligt Skrot
 • Hälso- och miljöfarliga kemiska produkter
Tömningsförsäkran

Enligt definition är ett fat tomt om man vid en öppning så nära kanten som möjligt slår ett hål och ställer fatet i 45 % lutning i ett dygn.