Nybyggnad av förskola i Stora Skedvi, Etapp 1-3 – Stora Skedvi etapp 1-3

Vi har blivit tilldelade att sköta avfallshanteringen vid Ny & ombyggnad av Stora Skedvi Skola.
Projekt tid: September 2016 – November 2017
Ordervärde på bygget: 50 milj.

Vi tackar Bygg Partner i Dalarna AB för förtroendet

Projektdata

Byggstart september 2016
Byggkostnad 50 Mkr
F-btkn Kyrkbyns skola
Byggmånader 21
Entr.form Partnering

Beställare och anlitade företag

Säters kommun

Byggherre

Dalanova AB

Arkitektskiss

Dala Nova Arkitekter

Arkitekt

Krylbo Byggkonsult AB

Konstruktör

SWECO Systems AB

El Kons, Vent Kons, VS Kons

ByggPartner i Dalarna AB

Total Entr, Byggnads Entr

Midroc Electro AB

El Entr

Bravida Sverige AB

Vent Entr, VS Entr

Peab Anläggning AB

Mark Entr

Hans Isbergs Måleri AB

Målnings Entr

BBM i Dalarna AB

Golv Entr

Falugruppen arkitektkontor AB

Systemhandlingar

Projektinformationen visas i samarbete med Byggfolio.