Företag

Alla typer av containers och flak

Alla typer av Containers och Flak/Komprimatorer för och förenkla avfallshanteringen på Ert företag, vi tar hand om allt avfall. Med över 800 Containers/Flak har vi dom resurserna som krävs för och utföra ett effektivt arbete och vara en långsiktig partner.

Vi hämtar ert avfall

Vi hämtar ert avfall med egna fordon, transporterar det till Återvinning/Energiutvinning på egna anläggningar. Inga uppdrag är för stora eller små för oss. Även helhetslösningar där vi tar hand om alla sorters avfall. Det kan tex röra sig om brännbart, träavfall, skrot, wellpapp etc.

Kontakta oss så går vi igenom ert avfallsflöde och ger förslag på sortering samt behållare kostnadsfritt!