Grus och Matjord

Vi säljer och transporterar Grus & Matjord

Vi levererar Grus & Jord tippat hos kund, alt i Container om man tex vill skottkärra ut det och slippa spill på plats.Fraktioner/Sorter Volymvikt (ca kg/m3)
Stenmjöl 0-4
Sättsand vid plattsättning, skyddsfyllning, ytlager på fotbollsplaner och ridbanor mm
1 500
Stenmjöl 0-8
Topplager på gårdsplaner, kringfyllnad runt rör och ledningar
1 500
Makadam 4-8
Halkstopp, dränering, topplager på gårdsplaner och gångar, s.k. gårdsgrus
1 400
Makadam 8-16
Dränering, infiltration, iblandning i betong, gårdsplaner och gångar
1 400
Makadam 16-32
Infiltration, dränering, täktdikning, gjutgrund under betongplatta
1 400
Slitlager 0-16
S.k. väggrus, översta lagret på grus- och skogsvägar, underlag för asfaltbeläggning
1 600
Bärlager 0-32/0-35
Bärlager vid vägbyggnad (bärighet) grus- och skogsvägar, underlag asfaltbeläggning
1 650
Förstärkningslager 0-90
Förstärkningslager vid uppbyggnad av husgrunder, vägar och industriplaner
1 700
Förstärkningslager 0-125
Förstärkningslager vid uppbyggnad av vägar, industriplaner och fyllning
1 700
Bergkross 0-200
Utfyllnad, fyllning och förstärkning av väguppbyggnad på sämre markbärighet
1 700