Privatpersoner

En container sparar tid, inte minst fritid!

Hyr en container av oss. Du slipper köa vid kommunens återvinningscentral och det kanske också spelar in. Om du har ont om tid i alla fall.

Vad får man slänga i Nyléns containrar?

Du får slänga allt förutom farligt avfall, elektronik, hushållssopor och matavfall. När du hyr en container av Nyléns till hemmet har du kanske varken tid eller plats att sortera avfallet. Då sköter vi på Nyléns sorteringen.

Tänk på att:
Du har tillräckligt med utrymme (vi vill inte förstöra din häck eller staket). Det viktigaste är att du inte slänger allt det där som vi nämnde ovan.

Fyll din container med:

 • Allt icke farligt avfall
 • Elskrot i separat container, utan att blanda med annat.
 • Du får gärna: Blanda ofarligt avfall.
 • Lasta jämnt och tyngst i botten
 • Välja en oöm uppställningsplats

Du får inte:

 • Kasta farligt avfall, vätskor eller matavfall.
 • Kasta Elskrot i samma container som annat avfall
 • Överlasta containern.
 • Låta föremål sticka utanför kanter.

Några enkla tips när du ska hyra container

 • Välj tillräckligt stor hyrcontainer.
 • Lägg tyngst last i botten och fördela lasten jämnt.
 • Du får gärna kasta blandat avfall, men utan inblandning av el-, eller miljöfarligt avfall.
 • En container behöver stor plats och stabilt underlag.
 • En s.k. lastväxlare är en stor container. Den behöver rejält med utrymme för att rangeras.