Sorteringsguiden

För att återvinna avfall måste det göras på rätt sätt, det en viktig del av återvinningen.
Är du osäker på hur du skall sortera ditt avfall så har vi här en sorteringsguide här som du kan följa.

Trä

Följande får läggas i container
Trä med spik, Målat trä, Masonite, Spånskivor Plywood, Limträ
Följande får INTE läggas i container
Tryckimpregnerat ska omhändertas som farligt avfall.
Trä med metallramar. Ris, stubbar och övrigt trädgårdsavfall

Blandskrot

Följande får läggas i container
Armeringsjärn, Diskbänkar, Gjutjärnsrör, Kablar Plåtburkar (tomma),
Kopparrör, Plåtband, Plåtreglar Takplåt, Ventilationsplåt, Stålrör, Sågblad
Följande får INTE läggas i container
Isolerade detaljer, packband av plåt, el-centraler och vitvaror.
Osanerade motorer, oljefat, oljetankar, brandsläckare och tryckbehållare.Elektronik, t.ex. lysrörsarmaturer.

Brännbart

Följande får läggas i container
Täckpapp, Skumplast, Tapet, Tejp Cellplast, Trä, Laminatskivor Papper Täckplast, Plast
Följande får INTE läggas i container
Får inte innehålla elektronik avfall eller farligt avfall så som oljor, färg, lysrör, glödlampor m.m.

Blandsopor

Följande får läggas i container
Det som ej kan källsorteras
Följande får INTE läggas i container
Får inte innehålla elektronik avfall eller farligt avfall så som oljor, färg, lysrör, glödlampor m.m.

Wellpapp

Följande får läggas i container
Well i form av kartonger, flak och rullwell.
Wellpapp känns igen av det vågformiga skiktet.
Följande får INTE läggas i container
Kontorspapper, wellpapp som är plastad, vaxad eller nedsmutsad med matrester.

Deponi

Följande får läggas i container
Glas, Tjärpapp, PVC Plast, Armerad plast Isolering,
Presenningar, Plastmattor, Slangar Tätskiktsduk, Tyg, Gips
Följande får INTE läggas i container
Brännbart material (plast, papper, trä).
Organiskt avfall.
Farligt avfall och elektronik.
Metaller.

El avfall

Tas emot enligt överenskommelse.Lysrörsarmaturer rekommenderar vi att man demonterar och tar ur lysrör, kondensatorer samt glimtändare och lägger dem separat ifrån armaturen.

Annars klassificeras hela armaturen som farligt avfall.


Farligt avfall

Asbest, gaspatroner, batterier, färgrester, kemikalier, impregnerat virke, spillolja, sprayburkar och lösningsmedel är exempel på farligt avfall och får ej slängas i containrarna utan vår vetskap.

Kontakta Nyléns om ni vill att vi ska ta hand om farligt avfall.